Thursday, December 13, 2007

童言

與小鬼分享旅遊照片,童言果然無忌。

老鼠:我個時係咪瘦d呀?(04泰國)
小鬼(異口同聲):咪差唔多!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
小鬼A:老師,呢個係咪你男朋友?(指着相中某異性生物)
老鼠:唔係呀!
小鬼A:咁你有無男朋友呀?
小鬼B(搶答):老師呢個年紀應該有男朋友架啦!

OMG!咩「呢個年紀」?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
小鬼:點解你旅行成日食野既?(04台灣)
老鼠:去旅行梗係食野架啦!
小鬼:去旅行梗係去玩架啦,老師!

小鬼們說話都不理別人的感受,受得起的,不妨多跟他們聊天,因為聽到的,都是真話。

Sunday, December 02, 2007

抹塵

額外的假期,最好留在家中收拾。痛快地扔了幾個紙箱,窗明几淨,方有茗茶賞花的雅興。花瓶是剛買的,為要插起老友送的白玫瑰。花兒苦苦掙扎一星期,功成身退,頓覺若有所失。不忍花瓶空着,到花墟隨手抓起一大把洋桔梗,才四十五元。學校推行「一生一花」計劃,每人拿一盆一串紅花苗回家好好栽種。為表師生同心,每位班主任也獲分配一盆花苗。這應該是我自出娘胎以來第一次種花。每早帶領學生走進班房,點名已不再是首要任務,澆水才是當務之急,把花苗搬到灑滿陽光的窗台後,一天的教學工作才正式開始。學生們見我用心,他們就更落力,期待明年二月的一串紅選美大賽。